OBOP zbadał, jak Polacy zamierzają uczestniczyć w trwającym właśnie - wyjątkowo długim - karnawale. Tylko 15 proc. ankietowanych deklaruje, że weźmie udział w karnawałowych szaleństwach tanecznych, 23 proc. wybrało odpowiedź "raczej tak". Tyle samo - 23 proc. - "raczej nie" weźmie udziału w zabawie z tańcami, a 34 proc. badanych zdecydowanie wyklucza swój udział w tańcach.

Reklama

Tanecznych okazji częściej spodziewają się ludzie młodzi i lepiej wykształceni, raczej z większych miastach niż z małych miejscowościach. W zeszłym roku 57 proc. uczestników ankiety znalazło okazję do tańca. Najczęściej ludzie tańczą na imprezach w domu (25 proc.), na weselach (20 proc.) i w klubach lub na dyskotekach (16 proc.). Na balach tańczyło 9 proc. badanych, a po kilka procent na dansingach, imprezach wczasowych.

Jeśli chodzi o umiejętności taneczne, to tylko 11 proc. ankietowanych przyznało, że "w ogóle nie umie tańczyć", a 41 proc. zadeklarowało, że "swobodnie tańczy wiele tańców". 32 proc. respondentów przyznaje, że "zna tylko podstawowe kroki". "Nawet jeśli liczba 41-proc. jest mało prawdopodobna, to samoocena umiejętności tanecznych Polaków jest dość wysoka, a w tej dziedzinie powodzenie w dużej mierze zależy od wiary we własne umiejętności" - podsumowują autorzy badania.

Zbadano, też, czy Polacy śpiewają wspólnie z innymi. Najczęściej zdarza się im śpiewać w kościele (38 proc.) i na weselach (22 proc.). 37 proc. badanych podało, że nie śpiewa razem z innymi w żadnych okolicznościach.

Z badania wynika, że popularne jest śpiewanie karaoke, do podkładu muzycznego i, zwykle wyświetlanego na ekranie w lokalu lub ekranie telewizora, tekstu. W ostatnim roku śpiewało tak w domu lub z rodziną 10 proc., a w lokalu 6 proc. badanych.

Badanie zrealizowano w dniach 7-10 stycznia na ogólnopolskiej, losowej reprezentatywnej próbie 1005 dorosłych Polaków.