WSA w Łodzi oddalił skargę miłośnika ptaków – stwierdził, że nie jest on uprawniony do jej składania.

Reklama

Emeryt z Retkini zapowiada, że będzie się odwoływał od tej decyzji. Zakaz dokarmiania gołębi uchwalili radni z Łodzi, bo ptaki zanieczyszczają miasto. Według regulaminu utrzymania czystości dokarmianie gołębi w mieście możliwe jest tylko na skwerach lub w parkach.

Zdaniem mieszkańca Retkini rada miasta złamała przepisy ustawy o ochronie zwierząt. Do uchwały łódzkich radnych sceptycznie odnosi się też prof. Kulesza, specjalista od prawa administracyjnego.

"Łódź niegdyś uchwaliła zakaz używania plastikowych torebek, bo zatykają studzienki i sąd uchwały nie zaakceptował. Sądy w takich sytuacjach wąsko interpretują pojęcie porządku i bezpieczeństwa. Tak może być i tym razem" – komentuje prof. Kulesza.