Mszy przewodniczył nuncjusz papieski w Polsce abp Celestino Migliore. Prezydent Bronisław Komorowski odznaczył pośmiertnie metropolitę lubelskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Reklama

Sarkofag metropolity lubelskiego wykonany został z białego włoskiego marmuru. Na jego pokrywie umieszczono herb arcybiskupa Życińskiego z dewizą "In Spiritu et Veritate" czyli "W Duchu i Prawdzie".

Do sarkofagu włożono kościelny dokument zwany "rogito", w którym opisano postać i pogrzeb abp. Życińskiego.

"W wyjątkowy sposób potrafił łączyć wielość i różnorodność funkcji pełnionych w Kościele i na polu naukowym.(...) Żył przynaglany pragnieniem służby Bogu i ludziom w Kościele i poprzez Kościół: otwarty na wyzwania nowej ewangelizacji, na dialog ze współczesną kulturą, zatroskany o formację młodych, powołania kapłańskie i zakonne, aktywność misyjną, dialog ekumeniczny i międzyreligijny" - stwierdza dokument.

Arcybiskup spoczął w krypcie obok swoich poprzedników, lubelskich biskupów Mariana Fulmana zmarłego w 1945 r. oraz Piotra Kałwy pochowanego w 1974 r.

Reklama