Chyba że na pokładzie nie będzie pasażerów lub będą to sami terroryści. To najważniejsza zmiana, jaką wprowadza nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej, która dziś wchodzi w życie.

Reklama

Natomiast ostrzeżony strzałami, a w razie niezastosowania się do wezwań – zniszczony – może zostać obcy samolot wojskowy, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Bez ostrzeżenia będzie zestrzelony ten, który dokonuje zbrojnej napaści na polskie cele lub gdy jest użyty jako środek ataku terrorystycznego. To samo dotyczy samolotów bezzałogowych.