Akcja - jak informuje adwokatura - kierowana jest do osób, których sytuacja materialna lub życiowa nie pozwala na skorzystanie z pomocy prawnika na zwykłych zasadach, ma także na celu zwiększenie poziomu świadomości prawnej wśród społeczeństwa. W godzinach od 9 do 15 w siedzibach kancelarii adwokackich oraz niektórych okręgowych radach adwokackich będą dyżurowali adwokaci i aplikanci adwokaccy. Wszystkie adresy są zamieszczone na stronie www.adwokatura.pl.

Reklama

Naczelna Rada Adwokacka dzień bezpłatnych porad organizuje już po raz piąty. Poprzednie akcje - organizowane zwykle dwa razy w roku, na wiosnę i jesienią - cieszyły się dużym zainteresowaniem obywateli. Każdorazowo udzielano od 12 do 14 tys. porad. Najczęściej zainteresowani oczekiwali pomocy w sprawach spadkowych, alimentacyjnych, podziału majątku po rozwodzie, a także prawa pracy.