Poprzednie spotkania odbyły się tam dwa i cztery lata temu. W pięciodniowej konferencji biorą udział przede wszystkich goście z Europy, przyjeżdżają też osoby m.in. z Indii i Afryki.

Reklama

Spotkania mają charakter zamknięty. Uczestnicy wymieniają doświadczenia i poznają aktualne wyzwania. Według informacji Radia Jasna Góra, w tym roku omawiano m.in. współczesną modę na wampiryzm, problemy schizofrenii i zaburzeń psychicznych, okultyzm i spirytyzm, a także kłamstwa złego ducha podczas egzorcyzmu.

Oprócz samych egzorcystów oraz współpracujących z nimi naukowców - przede wszystkim psychologów i psychiatrów - na spotkania zapraszani są księża i świeccy również współpracujący z egzorcystami lub posługujący przy tzw. uwalnianiu, czyli modlitwie wobec formy działania złego ducha kwalifikowanej nie jako opętanie, a zniewolenie duchowe.

Według koordynatora posługi księży egzorcystów w Polsce, ks. Mariana Piątkowskiego, zniewolenia duchowe mogą przejawiać się np. uzależnieniami oraz objawami przypominającymi choroby psychiczne. Jeżeli podłoże takich stanów nie jest biologiczne lub skłonnościowe, jeśli nie zanikają one po interwencjach specjalistów czy lekarzy, a skuteczna okazuje się modlitwa, takie stany uznawane są za skutek działania złego ducha.

Jak przekazywali dziennikarzom podczas poprzednich spotkań uczestniczący w nich egzorcyści, sygnałem o potrzebie ich działania może być np. niewytłumaczalna niechęć dotkniętej działaniem złego ducha osoby do wszelkiego sacrum. Na zniewolenie lub opętanie może też wskazywać niedający się wyjaśnić naukowo stan przypominający chorobę. Opętani mogą wykazywać niezwykłą siłę albo wypowiadać lub rozumieć zwroty w nieznanych sobie językach.

Reklama

Egzorcyzm to obrzęd liturgiczny, który poprzez wykorzystanie urzędu kapłańskiej posługi i urzeczywistnienie w ten sposób obecności Chrystusa odrzuca złe duchy i ogranicza wpływ ich działania. Egzorcyzmy modlitewne to prośby do Boga, Maryi lub świętych, aby odsunęli działanie złego ducha od danego człowieka. Egzorcyzmy rozkazujące to rozkazy dawane przez upoważnioną przez biskupa osobę, by zły duch opuścił opętanego.

Przy stwierdzonym opętaniu przez złego ducha, egzorcyzmy mogą odprawiać tylko egzorcyści mianowani na stałe przez biskupa. Wszelkie inne egzorcyzmy, tzw. modlitwy o uwolnienie - w sytuacjach gdy nie zostaje stwierdzone opętanie, a jedynie widoczne są wpływy działalności złych duchów - może wykonywać każdy kapłan, także przy pomocy osób świeckich.Jednym z celów spotkań egzorcystów jest odmitologizowanie posługi uwalniania od złych duchów, która - jak argumentują - nadal bywa traktowana niepoważnie. Uczestnicy przypominają m.in. że polskie tłumaczenie zaakceptowanej w 1998 r. przez papieża księgi liturgicznej egzorcyzmów, w 2001 r. zostało też podpisane przez kardynała Glempa i Konferencję Episkopatu Polski.

W tym roku podczas czerwcowych obrad KEP w Licheniu biskupi po raz pierwszy powołali delegata Episkopatu ds. egzorcystów. Z prośbą o powołanie delegata ds. egzorcystów zwrócił się krajowy koordynator egzorcystów ks. Marian Piątkowski. Zadanie to powierzono metropolicie częstochowskiemu abp. Stanisławowi Nowakowi.

Według informacji biura prasowego Jasnej Góry, w kończącej się w piątek konferencji uczestniczą m.in. kierujący Międzynarodowym Stowarzyszeniem Posługi Uwalniania ks. Rufus Pereira z Indii, rektor Wyższej Szkoły Teologicznej w Wiedniu Larry Hogan, demonolog jezuita ks. prof. Aleksander Posacki oraz egzorcysta ks. Andrzej Grefkowicz.