Przedstawiciele kilkunastu państw UE podpisali we wtorek w Warszawie deklarację o współpracy mającej nie dopuścić do powtórzenia się reżimów totalitarnych w Europie. Zebrani w Warszawie z okazji Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych przedstawiciele ministerstw sprawiedliwości i ambasad krajów Unii oświadczają w deklaracji, że "zbrodnie reżimów totalitarnych w Europie, bez względu na ich rodzaj i ideologię, powinny być uznane i potępione".

Reklama

Sygnatariusze deklarują też podtrzymywanie pamięci o ofiarach zbrodni wszelkich reżimów totalitarnych i wzywają do rozliczenia tych zbrodni.

"Deklaracja warszawska to jednoznaczna ocena wszystkich państw Unii Europejskiej, że musimy zrobić absolutnie wszystko, aby nigdy żaden totalitarny reżim, autorytarny system nie odrodził się w państwach tworzących jedną wielką europejską rodzinę" - powiedział po podpisaniu dokumentu minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

"Na płaszczyźnie przepisów prawa trzeba zrobić wszystko, by chronić takie wartości jak prawo do swobody wypowiedzi, prawa obywatelskie, wszystko to, co stanowi istotę demokratycznego państwa. Połączenie pamięci wydarzeń minionych i teraźniejsze wysiłki razem mają doprowadzić do tego, żeby nigdy więcej żaden system autorytarny, totalitarny się nie odrodził" - dodał.