Jak podkreślił o. Leonard Bielecki, rzecznik Prowincji Braci Mniejszych w Poznaniu, która jest właścicielem uczelni, odwołanie o. Tandka było suwerenną decyzją ojca prowincjała. Zaznaczył jednocześnie, że podjęto ją po przeanalizowaniu sytuacji z ponad dwóch lat istnienia szkoły, ale motywy jej podjęcia to sprawa wewnątrzzakonna.

Reklama

Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu powstała w 2009 roku. Projekt powołania uczelni przygotował i przedstawił Janowi Pawłowi II w 2005 roku o. Maksymin Tandek. Uczelnia umożliwia zdobywanie wykształcenia w zakresie filologii hebrajskiej oraz historii i kultury Żydów.

Jak podkreślał wielokrotnie o. Tandek, szkoła jest pierwszą tego typu uczelnią w Europie. Program dydaktyczny uzupełniają konferencje, sympozja oraz seminaria kierowane do studentów i doktorantów z kraju i zagranicy.

Powstanie uczelni było możliwe dzięki wsparciu finansowemu utworzonej w tym celu fundacji Haskala. Jednymi z głównych jej donatorów byli Grażyna i Roman Karkosikowie, zaliczani do najbogatszych Polaków.

O. Tandek był znaną i bardzo popularną postacią w Toruniu. Prowadzona od 1987 roku przez franciszkanów parafia w dzielnicy Podgórz, dokąd został skierowany przez przełożonych, stała się za jego kadencji jednym z najczęściej odwiedzanych przez wiernych ośrodków duszpasterskich w mieście.

Uruchomiona dwa lata temu Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej była drugą uczelnią w tym mieście należącą do Kościoła Rzymskokatolickiego, obok utworzonej kilka lat wcześniej przez redemptorystów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.

Nowy rektor uczelni o. Bernard Marciniak zadeklarował, że "linia rozwoju szkoły zostanie zachowana".

O. Marciniak jest absolwentem m.in. studiów historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów z zakresu teologii patrystycznej Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, gdzie w tym roku obronił doktorat. Dotychczas wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym we Wronkach.