Wnosi on o wypłatę 571 tys. 187 zł i 50 groszy jako pełną premię za 37-miesięczną pracę w NCS.

Reklama

Gazeta przedstawia szczegóły kontraktu i aneksów do niego. Nie wiadomo, na który z paragrafów były prezes NCS się powołuje.

Spółka dotychczas nie odpowiedziała na to wezwanie.