W 2011 roku w liczącej 27 państw UE żyło 33,3 mln obcokrajowców, co stanowi 6,6 proc. populacji UE. Wśród nich 12,8 mln to osoby z obywatelstwem UE, ale żyjące w innym kraju członkowskim niż ojczysty. Reszta, czyli 20,5 mln, to obywatele krajów spoza UE.

Reklama

Największy procentowy odsetek obcokrajowców zanotowano w 2011 roku w Luksemburgu (43 proc. całej populacji), na Cyprze (20 proc.) i na Łotwie (17 proc.). Najmniejszy w Polsce (0,1 proc., czyli 47 tys. osób), a także w Bułgarii (0,5 proc.), na Litwie (1 proc.) i na Słowacji (1,3 proc.).

Ograniczając dane tylko do obywateli UE, najwięcej obcokrajowców żyje w Luksemburgu (37 proc.), na Cyprze (13 proc.), w Belgii i Irlandii (po 7 proc.).

Eurostat informuje też, że w 2011 roku w UE żyło 48,9 mln osób, które urodziły się w innym kraju niż mieszkają obecnie. W sumie takie osoby liczą 9,7 proc. populacji UE.