Jak ustaliła PAP, prokurator pionu śledczego IPN oskarżył W. o to, że w okresie od marca 2010 r. do sierpnia 2010 r. w czytelni IPN w Warszawie usunął z akt przechowywanych w zasobie archiwalnym IPN dziewięć fotografii oraz oryginał zobowiązania do współpracy Andrzeja K.

Robert W. korzystał z akt w czytelni w ramach realizacji swego wniosku o udostępnienie dokumentów w celu publikacji materiału prasowego. W tym czasie wyniósł poza siedzibę IPN dokumenty należące do zasobu archiwalnego IPN - ustalił Instytut.

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Nie ujawniono motywu działań W. Miał on tłumaczyć, że chciał skopiować wyniesione dokumenty - które potem zamieścił w internecie.

Na ślad przestępstwa IPN wpadł w ramach wewnętrznych procedur. IPN odzyskał zobowiązanie do współpracy; zdjęć (były to fotografie SB z demonstracji opozycji oraz zdjęcia paszportowe) nie udało się odzyskać.

Art. 54 ustawy o IPN stanowi: "Kto nie będąc do tego uprawnionym, dokumenty lub zapis informacji, podlegające przekazaniu Instytutowi Pamięci (...) lub znajdujące się w archiwum Instytutu, niszczy, ukrywa, uszkadza, usuwa lub zmienia ich zapis, w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia uprawnionej osobie lub instytucji zapoznanie się z nimi albo zakłóca lub uniemożliwia automatyczne gromadzenie lub przekazywanie takich informacji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8". Przestępstwa takie ściga pion śledczy IPN.

Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia.