W przesłanej PAP informacji Kobos zaznaczyła, że zapewnienie nieruchomości należy do kompetencji organu, który wydaje akt o utworzeniu danej jednostki organizacyjnej i do właściwego starosty lub prezydenta miasta. Minister skarbu państwa wyposaża w nieruchomości jedynie państwowe osoby prawne, a nie państwowe jednostki organizacyjne takie jak IPN.

Reklama

Rzeczniczka przypomniała, że na mocy porozumienia z 2000 r. między spółką Ruch S.A. oraz skarbem państwa strony zobowiązały się dokonać zamiany nieruchomości przy ul. Towarowej 28, należącej do Ruchu, na nieruchomość skarbu państwa położoną przy ul. Marszałkowskiej 3/5. MSP zaznacza, że szef tego resortu wywiązał się ze swoich zobowiązań, ponieważ wskazana w porozumieniu nieruchomość została we wrześniu 2002 przekazana do zasobu prezydenta Warszawy.

MSP nie uczestniczyło w dalszych negocjacjach, a według informacji resortu spółka Ruch nie zgodziła się na zamianę nieruchomości m.in. z powodu roszczeń do niej.

W lutym br. IPN i Ruch zostały poinformowane o możliwości przekazania w najbliższym czasie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa budynków przy ul. Dominikańskiej 9 w Warszawie, ale żadna z tych nieruchomości nie zyskała akceptacji Instytutu - poinformowała Kobos.

We wtorek IPN poinformował, że Ruch S.A. sprzedała budynek, w którym mieści się centrala IPN. Instytut nie mógł kupić budynku z powodu cięć budżetowych i braku odpowiedzi resortu finansów na ofertę zakupu go na raty.