Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście uzasadniał, że oskarżony "wykorzystał część drogi w sposób niezgodny z przeznaczeniem i zaśmiecił miejsce publiczne. Mężczyznę obciążono stuzłotową grzywną oraz opłaceniem kosztów sądowych.

Reklama

Jak podkreśla "GPC", to kolejna kontrowersyjna decyzja władz dotycząca uczestników miesięcznic smoleńskich. Regularnie wystawiane są mandaty za ustawianie na ulicy zniczy - wskazuje organizatorka uroczystości, szefowa warszawskiego Klubu "Gazety Polskiej" Anita Czerwińska.

Według Czerwińskiej, słowo "represje" nie jest za mocne na określenie zachowania policji, straży miejskiej i władz stolicy w stosunku do osób, które 10. dnia każdego miesiąca przychodzą pomodlić się w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej.