Prezydent podkreślił, że fundacje amerykańskie pełniły rolę przyjaciół Polski w trudnych czasach, jeszcze zanim uzyskaliśmy demokrację, a także wtedy, gdy rozstrzygało się, czy będziemy potrafili dobrze ją wykorzystać.

Reklama

Wyraził radość, że może dziękować amerykańskim filantropom w sytuacji sukcesu naszego kraju. Dodał, że choć żałuje, że obecnie fundacje przenoszą swoją aktywność gdzie indziej, uznaje to za argument, że Polska jest krajem sukcesu. Powiedział, że ma też nadzieje, iż niejednokrotnie damy dowód na to, że warto było w polską demokrację inwestować.

W Pałacu Prezydenckim spotkali się przedstawiciele największych amerykańskich fundacji, m.in. Rockeffeler Brothers Fund, Fundacji Forda, Open Society Foundations, którzy przez lata towarzyszyli Polsce w procesie przemian, wspierając inicjatywy społeczne, pomagając w tworzeniu nowych i niezależnych instytucji. Spotkanie było okazją do podsumowania ich działalności w Polsce.

Prezydent wręczył odznaczenia państwowe. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP otrzymał George Soros, który kierował i finansował Open Society Foundations, która od 1988 r. wydała w Polsce kilkadziesiąt milionów dolarów na cele związane z umacnianiem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

Krzyże Oficerskie Orderu Zasługi RP otrzymali: Barry Gaberman - długoletni pracownik Fundacji Forda, w latach 1996-2006 na stanowisku pierwszego wiceprezesa; Aryeh Neier - od 1993 r. do sierpnia 2012 r. przewodniczący Rady Open Society Institute, który od 1988 r. wspiera budowę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej; William S. White - od 1988 r. prezes Fundacji Charlesa Stewarta Motta, która z jego inicjatywy zaangażowała się we wsparcie procesów przemian demokratycznych w Polsce i w Europie Środkowej zaraz po upadku muru berlińskiego.

Krzyże Kawalerskie Orderu Zasługi RP odebrali: Marianne Ginsburg, która przez 31 lat, do 2003 r., pracowała w German Marshall Fund.; Deborah Harding - w latach 1986-96 dyrektor programowa w German Marshall Fund.; William S. Moody - w latach 1968-2007 oficer programowy a następnie dyrektor ds. programowych w Rockefeller Brothers Fund w Nowym Jorku - z jego inicjatywy powstało w Polsce i w krajach Europy Środkowowschodniej wiele instytucji pozarządowych; Maureen Smyth - była wiceprezeska ds. programowych i komunikacyjnych Fundacji Charlesa Stewarta Motta, która w Polsce zarówno wspierała rozwój i realizację programów dotyczących praw człowieka, rozwój filantropii indywidualnej i korporacyjnej.