W ramach kontroli operacyjnej, a więc przed wszczęciem jakiegokolwiek postępowania, służby mogą zbierać informacje, które w sądzie byłyby objęte zakazem dowodowym. Chodzi o te, które stanowią tajemnicę adwokacką, dziennikarską czy lekarską. To niekonstytucyjne – uznał prokurator generalny i skierował w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Zarzuca w nim, że regulacje naruszają zasadę państwa prawnego, prawa do obrony i prywatności.

Wszystkie te tajemnice nie służą ochronie poszczególnych kategorii zawodowych. Mają za to zagwarantować realizację konstytucyjnych praw, w tym prawa do obrony, wolności mediów czy prawa do prywatności. Naruszenie tych tajemnic godzi w bezpieczeństwo obywateli – akcentuje Mikołaj Pietrzak, przewodniczący komisji praw człowieka w Naczelnej Radzie Adwokackiej.