Niemal dwie piąte badanych - 38 proc. - za najważniejsze wydarzenie roku 2012 uznało mistrzostwa Europy w piłce nożnej rozegrane w czerwcu w Polsce i na Ukrainie. Według CBOS można zakładać, że ankietowani nie mieli na myśli wyłącznie sportowego wymiaru rozgrywek, ale także związaną z Euro rozbudowę infrastruktury transportowej i budowę stadionów.

Reklama

Na drugim miejscu - 3 proc. wskazań - znalazły się problemy społeczne i ekonomiczne - coraz bardziej odczuwany kryzys gospodarczy, rosnące bezrobocie, permanentny kryzys publicznej służby zdrowia, protesty społeczne i podniesienie wieku emerytalnego.

Kolejnym uznanym przez badanych ważnym wydarzeniem - wybranym przez 2 proc. respondentów - była powracająca sprawa katastrofy smoleńskiej - ekshumacje związane z mylną identyfikacją niektórych ofiar, publikacja o materiałach wybuchowych na wraku.

Sporadycznie wymieniano inne wydarzenia - aferę Amber Gold, negocjacje dotyczące budżetu UE na lata 2014-2020, poszukiwania gazu łupkowego i obniżenie cen gazu z Rosji czy zmianę w PSL i zastąpienia Waldemara Pawlaka przez Janusza Piechocińskiego.

Ponad jedna trzecia - 37 proc. - nie wiedziała, jakie wydarzenie wskazać, zdaniem 13 proc. nie było żadnego ważnego wydarzenia.

Na pytanie o wydarzenia w skali świata ponad połowa ankietowanych - 51 proc. - nie potrafiła wskazać żadnego, blisko co dziesiąty - 9 proc. - uznał, że żadnego ważnego wydarzenia nie było.

Ci, którzy wymienili najważniejsze wydarzenie w skali międzynarodowej, najczęściej wskazywali na wybory w USA i reelekcję prezydenta Baracka Obamy - 16 procent. Kryzys ekonomiczny w Europie i problemy strefy euro za wydarzenie roku uznało 6 proc. ankietowanych. Po 3 proc. wymieniło igrzyska olimpijskie w Londynie, Euro 2012 i konflikt izraelsko-palestyński. Wskazywano także na Arabską Wiosnę i klęski żywiołowe w USA (po 2 proc.), wojnę domową w Syrii, stratosferyczny skok Feliksa Baumgartnera, osiągnięcia naukowe (lądowanie sondy na Marsie, badania nad grafenem) i wydarzenia polityczne w różnych częściach świata.

Przedstawiając wyniki sondażu CBOS przypomniało najważniejsze wydarzenia w opinii respondentów w ubiegłych latach. W roku 2007 najważniejszymi wydarzeniami były dla Polaków z jednej strony wybory parlamentarne - 39 proc. - oraz wejście Polski do strefy Schengen i zniesienie kontroli na granicach w obrębie UE - 26 procent.

Reklama

W kolejnych dwóch latach, 2008 i 2009, ani w skali krajowej, ani międzynarodowej nie było żadnego wydarzenia, które zdominowałoby świadomość społeczną. Odpowiedzi respondentów były bardzo rozproszone, wskazywano np. na wycofanie polskich wojsk z Iraku - 5 proc. - i zgodę na umieszczenie w Polsce bazy amerykańskiego systemu antyrakietowego - 4 procent.

Dwa lata temu świadomość społeczną zdominowała katastrofa smoleńska - za wydarzenie roku uznała ją ponad połowa - 54 proc. - badanych.

W ubiegłym roku najczęściej typowanymi wydarzeniami w Polsce były wybory parlamentarne - 25 proc. - oraz polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej - 10 proc. wskazań.

Badanie z cyklu "Aktualne problemy i wydarzenia" Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło 30 listopada - 6 grudnia na 1135-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

brw/ itm/ jbr/