Rzeczniczka prasowa ds. cywilnych w Sądzie Okręgowym w Warszawie wyjaśniła, taki wniosek mógłby złożyć np. prezes sądu. Wówczas taki wniosek trafia do rzecznika dyscyplinarnego. Jeśli uzna go za zasadny, sprawą zajmuje się sąd dyscyplinarny właściwy dla danej jednostki - w przypadku warszawskiego sądu okręgowego jest to Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Reklama

Sędzia Smoderek podkreśliła, że wniosek o postępowanie dyscyplinarne może złożyć każdy, także osoba prywatna. Jednak, wedle jej wiedzy, do tej pory nie wpłynął tego rodzaju dokument.

Wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Igora Tuleyi, który orzekał w sprawie kardiochirurga Mirosława G., domagał się m.in. były szef CBA Mariusz Kamiński. Zapowiedział je również były minister sprawiedliwości w rządzie PiS, Zbigniew Ziobro. Sprawa ma związek ze stwierdzeniem, które padło w wygłoszonym przez sędziego ustnym uzasadnieniu wyroku. Igor Tuleya porównał metody stosowane przez CBA do tych z czasów stalinowskich.