Obowiązek stawienia się przed komisją lekarską dotyczy około 280 tysięcy osób, głównie mężczyzn z rocznika 1993, oraz urodzonych w latach 1988-92, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Zgłosić powinny się też osoby z roczników 1991-92, wcześniej uznane za czasowo niezdolne do służby.

Reklama

Chodzi tylko o określenie kategorii, by w sytuacji wyjątkowej wojsko wiedziało, kogo wzywać do służby - mówi rzecznik MSW Małgorzata Woźniak. Obowiązek stawienia się przed komisją dotyczy też kobiet urodzonych w latach 1988-93, które kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Za niestawienie się do kwalifikacji, podobnie jak wcześniej za niestawienie się przed komisją poborową, grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności. Osoby, które w przeszłości uchylały się od służby zasadniczej, nie zostały objęte abolicją. Kwalifikacja potrwa dokładnie 61 dni roboczych, czyli do końca kwietnia. Zastąpienie poboru kwalifikacją to jeden z elementów przejścia na armię zawodową.