Rząd chce rozszerzyć listę służb, których funkcjonariusze mogliby posługiwać się paralizatorami. Jutro ministrowie zajmą się projektem ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, przygotowanym we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych.

Reklama

Projekt rozszerza listę służb uprawnionych do stosowania paralizatorów. Mogliby z nich korzystać funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biura Ochrony Rządu, Straży Ochrony Kolei oraz strażnicy: Państwowej Straży Łowieckiej, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Leśnej i Straży Marszałkowskiej. Uprawnienia do stosowania paralizatorów straciliby natomiast funkcjonariusze Straży Więziennej. Paralizatory mogłyby być stosowane tylko w ostateczności, gdyby inne środki przymusu okazały się nieskuteczne.

Projekt ujednolica zasady i sposób użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, katalog tych środków, przypadki, w jakich mogą być użyte, a także tryb postępowania przed i po ich użyciu. Proponowane rozwiązania opierają się na obowiązujących regulacjach. W projekcie ujęto również wszystkie formacje, których funkcjonariusze, żołnierze, strażnicy, inspektorzy i pracownicy są uprawnieni do użycia środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej. Autorzy projektu przyjęli zasadę, że służby będą mogły użyć danego środka przymusu bezpośredniego adekwatnie do stopnia zagrożenia, kierując się wyborem środka o realnie najmniejszej dolegliwości.