Związki partnerskie - tak, ale dla par heteroseksualnych. Polacy są raczej niechętni formalizowaniu relacji tej samej płci. Takie wnioski wynikają z ostatniego sondażu CBOS. Aż 85 procent badanych popiera heteroseksualne związki partnerskie, ale tylko co trzecia osoba - 33 procent - akceptuje możliwość zalegalizowania takiej relacji przez homoseksualistów. W porównaniu z poprzednim badaniem - z 2010 roku - odsetek zwolenników jednopłciowych nieformalnych związków wzrósł o 8 punktów procentowych.

Reklama

Polacy raczej negatywnie wypowiadają się o samym homoseksualizmie. 83 procent uważa go za odstępstwo od normy. Co czwarty badany sądzi, że nie powinno się go akceptować. 63 procent ankietowanych nie chce, by pary homoseksualne publicznie pokazywały swój sposób życia. 87 procent nie zgadza się na adoptowanie przez nich dzieci. Równocześnie tylko co czwarty Polak - 25 procent - deklaruje, że zna osobę o orientacji homoseksualnej.

Ankietowani popierają niektóre postulaty towarzyszące związkom partnerskim. 88 procent ankietowanych akceptuje prawo do pochówku partnera, trzy czwarte dopuszcza objęcie go ubezpieczeniem zdrowotnym, prawie tyle samo akceptuje dziedziczenie po partnerze lub partnerce.
Badanie CBOS przeprowadzono między 31. stycznia a 6. lutego na reprezentatywnej próbie losowej 1111 dorosłych mieszkańców Polski.