Chodzi o podręczniki do biologii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie.

Reklama

Podlegający ministerstwu Ośrodek Rozwoju Edukacji wydał zalecenia dotyczące szkoleń dla recenzentów podręczników. Podkreśla "uwrażliwienie na kwestie związane z równym traktowaniem, w tym ze względu na orientację seksualną". Przekłada się to na program szkoleń.

Profesor Bogdan Chazan - ginekolog, położnik i recenzent - był dwa lata temu na szkoleniu, którego jeden z modułów był poświęcony teorii gender. Jak mówi lekarz, wykładowca przekonywał, że płeć jest zjawiskiem przejściowym. Wtedy na sprawy płci poświęcano część szkoleń. Z kolei w ubiegłym roku był to już temat przewodni.

Dodatkowo, konserwatywni recenzenci zaczynają być przez resort edukacji odsuwani. W grudniu na szkolenia, oprócz Chazana, nie zostali zaproszeni m.in. dr Urszula Dudziak z KUL i jezuita ks. dr. Józef Augustyn.

Ostatnio nie dostaję podręczników do recenzji - powiedział "Rz" prof. Chazan.