W kwietniu nastąpiło kolejne pogorszenie nastrojów Polaków - wynika z badań CBOS. Coraz krytyczniej oceniamy kierunek rozwoju sytuacji w kraju. Towarzyszy temu spadek optymizmu w prognozach ogólnej sytuacji w ciągu najbliższego roku.

Reklama

Dodatkowo, gorsze niż przed miesiącem są oceny sytuacji materialnej rodzin. Krytycznie oceniany jest stan i perspektywy polskiej gospodarki oraz sytuacja polityczna i możliwość jej zmiany. Wciąż pesymistyczne oceniamy sytuację na rynku pracy. Ankietowani nie widzą szans znalezienia zatrudnienia na lokalnym rynku, a także obawiają się bezrobocia. Nieco lepsze niż w marcu są oceny i prognozy sytuacji wśród aktywnych zawodowo.

71 procent badanych uważa, że sytuacja w Polsce zmierza w złym kierunku. To wzrost o 3 procent miesiąc do miesiąca. Z kolei liczba tych, którzy uważają, że nasz kraj zmierza w dobrą stronę, zmalała o 2 procent. Taki pogląd wyraziło w ostatnim badaniu 17 procent ankietowanych.

Negatywne oceny rozwoju sytuacji w kraju przeważają we wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych. Jednak najbardziej krytyczni są robotnicy niewykwalifikowani, bezrobotni, ludzie z najniższym dochodem oraz źle oceniający własne warunki materialne. Badanie przeprowadzono w dniach 4 - 10 kwietnia, na losowej grupie 1150 dorosłych Polaków.