Klanowość, niska efektywność i słaba koordynacja działań - takie są trzy grzechy główne MSW. Zdefiniowali je sami dyrektorzy resortowych departamentów w wewnętrznej ankiecie, której treść poznał DGP. Badania, które mają dać obraz sytuacji w MSW, prowadzone są z inicjatywy dyrektora generalnego resortu Wojciecha Kijewskiego. Przeczytaliśmy wewnętrzny raport podsumowujący ankietę przeprowadzoną w ostatnich dniach maja.

Reklama

Dyrektorzy dokonali diagnozy obecnej kultury organizacyjnej MSW oraz ocenili zapotrzebowania na rozwój organizacji. Uczestnicy ocenili, iż organizacja w chwili obecnej charakteryzuje się nadmierną klanowością - stoi w dokumencie. Dyrektorzy definiują klanowość jako sytuację, w której zasadniczą rolę odgrywają związki nieformalne pomiędzy pracownikami. Jako kolejny z grzechów wymienili brak podejścia nastawionego na efektywność realizacji celów.

Poprosiliśmy o komentarz biuro prasowe MSW. Badanie kompetencji kierowniczych objęło wyłącznie kadrę kierowniczą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, nie zaś całego resortu. Przedmiotowe badanie nie dotyczyło badania kultury organizacyjnej MSW, lecz jedynie indywidualnych kompetencji kierowniczych wymaganych ustawą o służbie cywilnej - napisał pełniący obowiązki rzecznika prasowego Paweł Majcher.

Bardziej rozmowni są pracownicy gmachu przy Batorego, gdy zagwarantuje się im anonimowość. To, że MSW charakteryzuje się klanowością, wcale mnie nie dziwi. Tu jest tyle barier związanych z poufnością i kolejnymi stopniami tajemnicy, że załatwienie prostych spraw może trwać w nieskończoność. W takiej sytuacji niezbędne są bezpośrednie znajomości i zaufanie - komentuje jeden z doświadczonych dyrektorów. Inny z naszych rozmówców dodaje: Jestem zasypywany przeróżnymi ankietami, które wypełniam sam, a później czytam wypełnione przez pracowników. Trudno na coś innego czas znaleźć. To konik dyrektora generalnego - mówi.

Na jednym ze spotkań kadra kierownicza MSW omówiła wyniki ankiet przeprowadzanych wśród pracowników. To efekt wprowadzenia tzw. SZOK-u, czyli Systemu Zintegrowanej Oceny Komórek. Dyrektorzy nie wykorzystują motywacyjnego aspektu nagród dla pracowników. Niektóre komórki mają problemy z realizacją priorytetów z planu działalności ministra - uznali sami pracownicy. Po dyskusji na poziomie dyrektorów zdecydowano, że pilnie zostanie wdrożona inna uwaga pracowników. Ma ruszyć jednolity rejestr opracowywanych aktów prawnych w MSW, którego dotąd brakowało

Z lektury dokumentu wynika, że dyrektorzy resortu długo również dyskutowali nad jasną, czytelną dla obywateli misją organizacji. Ostatecznie zdecydowali się na formułę: Zapewniamy Ład Wewnętrzny, która to propozycja wygrała z tworzymy ład wewnętrzny, a także: wprowadzamy ład wewnętrzny.

Jest bardzo prawdopodobne, że wkrótce podobne ankiety będą wypełniać zwykli urzędnicy i kadra kierownicza kancelarii premiera. Według nieoficjalnych informacji DGP ich zwolennik, dyrektor Wojciech Kijowski, ma awansować do bezpośredniego otoczenia premiera.