Przedstawiciele NSZZ"Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych opracowują scenariusz zapowiadanych na wrzesień akcji strajkowych. Zespół roboczy Międzyzwiązkowego Krajowego Komitetu Strajkowego spotkał się dzisiaj w Warszawie. Jak powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej rzecznik prasowy przewodniczącego Komisji Krajowej Solidarności Marek Lewandowski, trzeba podzielić się pracą.

Reklama

Zaznaczył, że planowane na 11-14 września protesty to duże przedsięwzięcie logistyczne. Roboczy zespół pracuje więc nad szczegółami między innymi po to, by złożyć odpowiednie zawiadomienie do władz. Dodał, że znowelizowana ustawa o zgromadzeniach znacznie utrudnia związkom życie ale protest i tak zostanie przeprowadzony.

Pod koniec czerwca Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych wycofały się z udziału w pracach Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych. Związkowcy domagają się między innymi rezygnacji z uelastycznienia kodeksu pracy polegającego na wydłużeniu do roku okresu rozliczeniowego i wprowadzeniu ruchomego czasu pracy. Nowelizację podpisał już prezydent Bronisław Komorowski i nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w tym miesiącu.