Już wkrótce małoletnia ofiara przestępstw seksualnych będzie mogła dochodzić swoich praw do 30 roku życia. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Kodeksu karnego, która wydłuża okresy przedawnienia przestępstw seksualnych wobec dzieci i młodzieży oraz przewiduje szerszą ochronę prawną nieletnich ofiar takich czynów. Według nowego prawa przedawnienie karalności przestępstw seksualnych wobec nieletnich "nie może nastąpić przed ukończeniem przez pokrzywdzonego 30. roku życia". Według dotychczasowych przepisów przedawnienie takie nie mogło nastąpić przed upływem pięciu lat od ukończenia przez pokrzywdzonego 18 lat.

Reklama

Zmiana rozszerza też ochronę małoletnich w przypadku niektórych przestępstw. Obecnie karane jest utrwalanie, przechowywanie lub posiadanie pornografii z udziałem osoby w wieku poniżej 15 lat. Teraz karane też będą takie czyny w odniesieniu do wszystkich małoletnich - do osiągnięcia pełnoletniości, czyli 18. roku życia. Produkcja, utrwalanie, sprowadzanie i przechowywanie w celu rozpowszechniania m.in. treści pornograficznych z udziałem małoletniego będą zagrożone karą do 12 lat więzienia (obecnie grozi za to do ośmiu lat). Wprowadzono też karanie uczestników tzw. przedstawień pornograficznych z udziałem małoletnich.

Nowelizacja zwiększa również z 3 do 5 lat karę za nakłanianie do prostytucji oraz ułatwianie jej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Nowelizacja doprowadza m.in. do zgodności polskich regulacji z postanowieniami Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych. Nowe prawo wejdzie w życie po 30 dniach od opublikowania w "Dzienniku Ustaw".