W tekście opublikowanym na swojej stronie internetowej prymas zaznaczył, że tegoroczne święta są wyjątkowe, bo wypadają krótko przed kanonizacją Jana Pawła II, zaplanowaną na 27 kwietnia. To dla wiernych okazja do refleksji nad postacią i życiem papieża Polaka.

Jan Paweł II jest wielkim darem dla Polski, dla Europy, dla świata, dla Kościoła. Jego odejście, beatyfikacja oraz duchowe przygotowanie do kanonizacji pomogły nam tę prawdę jeszcze lepiej odkryć i zrozumieć - podkreślił arcybiskup Józef Kowalczyk.

Prymas Polski w życzeniach wielkanocnych zaapelował również o solidarność z Ukraińcami. Jak napisał, świętując ostateczne zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad szatanem, grzechem i śmiercią, pragniemy pamiętać o sąsiadującej z Polską Ukrainie, która ciągle nękana jest wewnętrznymi niepokojami. Hierarcha poprosił też o gorącą modlitwę w intencji pokoju w tej części Europy i oddalenie groźby wojny.

Arcybiskup Józef Kowalczyk zaznaczył, że Wielkanoc jest szansą do zadumy nad swoim życiem i postawą wobec bliźnich. Inspiracją dla wszystkich powinna być miłość do Boga i najbliższych.