Podczas uroczystości w Belwederze prezydent uhonorował najwyższymi odznaczeniami państwowymi najlepszych pracowników Izby. Mówił o pionierskich zmianach dokonujących się w Polsce w ciągu ostatniego ćwierćwiecza i o roli NIK w tym czasie.

Reklama

Minione lata określił jako "pionierskie", więc tym bardziej wymagające nadzoru prowadzonego przez instytucję i osoby "profesjonalne, uczciwe i zaangażowane".

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski mówił z kolei o zaufaniu, jakim cieszy się Izba w nie tylko społeczeństwie, ale i w gremiach międzynarodowych. Rada Europy zdecydowała, że chce być skontrolowana właśnie przez polską Najwyższą Izbę Kontroli. Także obecne władze Ukrainy zwróciły się do NIK z prośbą o wparcie.

NIK obchodzi jubileusz 95-lecia. Dokumenty powołujące Izbę Józef Piłsudski podpisał w Belwederze, miejscu dzisiejszej uroczystości.