Sytuacją na Ukrainie w maju zaniepokojonych było 52 procent ankietowanych. Dużo gorzej wyglądało to w marcu - wówczas 72 procent widziało zagrożenie na Wschodzie.

Reklama

Maleją też obawy o niepodległość naszego kraju. 39 procent ankietowanych obawia się jej utraty, ale w marcu ten odsetek wynosił 47 procent. Równocześnie 61 procent badanych dobrze ocenia naszą pozycję na arenie międzynarodowej.

Oceny naszych relacji z Rosją są jednymi z najgorszych w historii badań CBOS. Tylko 3 procent Polaków uznaje je za dobre, 2/3 ankietowanych sądzi przeciwnie.

Reklama

Ciągle wysokie jest za to nasze poparcie dla Unii Europejskiej. 82 procent korzystnie ocenia integrację. W marcu, gdy Polacy czuli się bardziej zagrożeni - Unię popierało rekordowe 89 procent badanych.

Badanie przeprowadzono między 8. a 14. maja metodą wywiadów bezpośrednich na reprezentatywnej grupie 1074 dorosłych mieszkańców Polski.