Poparcie dla głównego politycznego konkurenta PO - Prawa i Sprawiedliwości utrzymuje się na poziomie zbliżonym do ubiegłomiesięcznego i sięga 24 procent.

Reklama

Pozostałe ugrupowania mają zdecydowanie mniejsze grono zwolenników. Zgodnie z obecnymi deklaracjami ankietowanych, swoich posłów do Sejmu wprowadziłyby jeszcze trzy partie: PSL, z poparciem 6 procent, SLD oraz Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego, na które chce głosować po 5 procent respondentów.

Wyniki ludowców i Nowej Prawicy są zbliżone do uzyskiwanych przez te ugrupowania w ostatnich miesiącach, natomiast wyraźnie niższy jest poziom poparcia dla SLD.

Spośród pozostałych ugrupowań stosunkowo najwięcej zwolenników ma Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry - 3 procent.

Mniej sympatyków znalazły Twój Ruch oraz Polska Razem Jarosława Gowina - po 1 procencie.

Reklama

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich w dniach od 5 do 11 czerwca na liczącej 1044 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.