Szczególną uwagę zwrócono na leczenie, traktowanie zatrzymanych oraz warunki panujące w aresztach i więzieniach.

Raport stwierdza ogólną poprawę w polskich ośrodkach odosobnienia, jednak nadal -zdaniem ekspertów - warunki nie są zadowalające.

Reklama

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Leczenie w więzieniu? Tutaj nit się nie lituje>>>

Wielu zatrzymanych skarżyło się na brutalne traktowanie zarówno w trakcie zatrzymania, jak i przesłuchania, między innymi w aresztach śledczych w Warszawie i Bydgoszczy. Bicie, kopanie i wyzwiska, to najczęściej powtarzane zarzuty. Stwierdzono także, choć nieliczne, przypadki, rażenia prądem i znęcania się nad zatrzymanymi.

Komitet zalecił Polsce bezzwłoczne przeprowadzenie szkoleń policjantów w tym zakresie. Chodzi o uświadomienie funkcjonariuszom policji i służbom więziennym, że wszelkie formy umyślnego złego traktowania osób pozbawionych wolności, w tym także obraza słowna, nie będą tolerowane i są surowo karane.

Policjanci muszą też wiedzieć, że podczas zatrzymania nie im wolno stosować więcej przemocy, niż jest absolutnie niezbędne. Komitet ponownie skrytykował polskie władze za nieprzestrzeganie standardów i doprowadzenie do przepełnienia więzień i aresztów. Apeluje o zapewnienie zatrzymanym minimalnej przestrzeni 4 metrów kwadratowych.