Był jedną z ważnych postaci śląsko-dąbrowskiej opozycji, współtworzył Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela na Śląsku, uczestniczył w powołaniu pierwszego w Polsce komitetu Wolnych Związków Zawodowych, później był sekretarzem zarządu Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarności”. Za swoją działalność prześladowany, w stanie wojennym internowany.

Reklama

Jako poseł w 1992 roku wsławił się oskarżeniem Lecha Wałęsy o działalność agenturalną. W wolnej Polsce w 1998 roku walczył o pozostawienie na tak zwanym żwirowisku przy KL Auschwitz, krzyża upamiętniającego wizytę papieża. W późniejszych latach ponawiał próby powrotu do działalności publicznej i kandydował między innymi do Senatu.

Zmarł w szpitalu. Miał 83 lata.