Społeczność żydowska cieszy się z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Dziś orzekł on, że zakaz uboju rytualnego jest sprzeczny z ustawą zasadniczą. To oznacza, że wyznawcy judaizmu mogą zaopatrywać się w koszerne mięso bez potrzeby importu.

Reklama

Naczelny rabin Polski, Michael Schudrich przyjął wiadomość z wielką radością. Przypomniał, że ubój rytualny obowiązywał w Polsce przez setki lat, gdy Żydów było tu znacznie więcej, niż obecnie. Dodał, że dzisiejsze orzeczenie to przykład, że mieszkanie w Polsce może być powodem do dumy. Jest to bowiem kraj nie zapominający o historii i mniejszościach.

Przewodniczący Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce Symcha Keller określił orzeczenie Trybunału jako przejaw dojrzałości i rozsądku. Nie jest to bowiem kwestia wyłącznie tolerancji, ale umiejętności społecznego współżycia z ludźmi o innych korzeniach religijnych czy etnicznych. Gminy Żydowskie, które złożyły wniosek w sprawie uboju do Trybunału zapowiedziały szereg działań mających na celu wzrost społecznej świadomości na temat szychty (rytuału mającego na celu zabicie zwierzęcia przez jego wykrwawienie bez utraty świadomości).

W kraju jest kilkanaście tysięcy wyznawców judaizmu. Zezwolenie na ubój rytualny ucieszyło również wyznawców islamu. Na posiedzeniu Trybunału obecny był mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce, Tomasz Miśkiewicz.

ZOBACZ TAKŻE: Trybunał Konstytucyjny: Zakaz uboju rytualnego jest niezgodny z konstytucją>>>

Reklama