Agnieszka Wołyniec-Ostrowska z biura RPO tłumaczy, że nie wszystkie kwestie zostały wówczas uregulowane. W jej ocenie, Trybunał orzekł jedynie w metodzie uboju, a nie w zakresie stosowania.

Reklama

W swoim wniosku Rzecznik domaga się oddzielenia prawa do uboju na potrzeby religijne od uboju komercyjnego. Zakres stosowania takich praktyk zdaniem Wołyniec-Ostrowskiej powinien zmierzać bardziej do wolności wyznawania religii, niż do obrony wolności działalności gospodarczej.

Data rozprawy nie jest jeszcze wyznaczona.