Rzecznik Praw Obywatelskich broni praw wspólnot religijnych do prowadzenia uboju zwierząt bez ogłuszania. Irena Lipowicz skierowała w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.

We wniosku zakwestionowano przepisy, które uniemożliwiają specjalny ubój przede wszystkim żydom i muzułmanom, a zarazem przewidują odpowiedzialność karną osoby, która dokonuje takiego uboju.

Reklama

Ubój bez ogłuszania jest praktykowany w judaizmie (szechita) oraz w islamie (ubój halal). Obowiązująca obecnie ustawa o ochronie zwierząt zabrania dokonywania uboju bez ogłuszania. Zgodnie z brzmieniem obowiązujących wcześniej przepisów, wymogi dotyczące uśmiercania zwierząt tylko po uprzednim pozbawieniu świadomości nie były stosowane przy poddawaniu zwierząt szczególnym sposobom uboju przewidzianym przez obrządki religijne.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich mamy do czynienia z naruszeniem konstytucyjnych gwarancji wolności religii. Z kolei, ubój bez ogłuszania dokonywany w celach handlowych, na skalę masową, nienależący do sfery wolności religii i wyznania, nie może zdaniem RPO korzystać z ochrony konstytucyjnej.

Reklama