Wniosek o zbadanie zgodności ustawy o zakazie uboju rytualnego z konstytucją złożył Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich, według którego zakaz zabijania zwierząt bez ich wcześniejszego ogłuszania prowadzi do dyskryminacji w życiu społecznym i gospodarczym wyznawców judaizmu.

Reklama

CZYTAJ TAKŻE: Rzecznik Praw Obywatelskich broni żydów i muzułmanów. Sprawa dla Trybunału>>>

Problem prawny powstał dwa lata temu, kiedy Trybunał orzekł, że rozporządzenie ministra rolnictwa z 2004 roku, na podstawie którego dokonywano uboju rytualnego, było sprzeczne z ustawą o ochronie zwierząt, a przez to z Konstytucją. Problem miała rozwiązać nowelizacja przepisów o ochronie zwierząt, ale w ubiegłym roku Sejm odrzucił rządowy projekt. W związku z tym, według obecnych przepisów ustawy o ochronie zwierząt, taki ubój był zakazany.

Sytuacja ta była nie do przyjęcia dla organizacji żydowskiej i muzułmańskiej. Wskazywały one na zapisy ustawy zasadniczej, która gwarantuje wolność religijną i prawo do kultywowania własnych tradycji oraz przestrzegania wymogów religijnych. Stąd wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.

Zakaz uboju rytualnego spowodował protesty międzynarodowych organizacji żydowskich oraz zarzuty antysemityzmu. Protestowali też muzułmanie, którzy mają podobne zasady uboju. Dlatego sprawę badał pełny skład Trybunału Konstytucyjnego.