Fundacja "Głos dla Życia" przeprowadzi 13 lutego w Poznaniu bezpłatne szkolenia dla liderów lokalnych, którzy w różnych regionach Polski będą odpowiadać za realizację programu "Jaś w każdej szkole". Polega on na organizowaniu lekcji w szkołach, podczas których uczniom zostaną przedstawione informacje na temat rozwoju dziecka w łonie matki od chwili poczęcia do narodzin.

Reklama

"Nasz Dziennik" pisze, że liderzy programu będą potem przygotowywać kolejne osoby do prowadzenia spotkań z dziećmi i młodzieżą.

Call

Reklama

Send SMS

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype