2 maja w Pałacu Prezydenckim mianowany na stopień generała brygady zostanie pułkownik Dariusz Łuczak, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, oraz pułkownik Piotr Pytel, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Poza tym - jak podaje w komunikacie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, przybędzie również dwóch generałów brygady w Straży Granicznej. Nominacje odbiorą pułkownik Andrzej Kamiński oraz pułkownik Andrzej Pilaszkiewicz.

Reklama

Prezydent Bronisław Komorowski wręczy również nominacje trzem starszym brygadierom Państwowej Straży Pożarnej. Na stopień nadbrygadiera mianuje Józefa Galicę, Tadeusza Milewskiego i Andrzeja Szcześniaka.