Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris Aleksander Stępkowski mówi gazecie, że proceder ten ma już charakter transgraniczny. Dlatego niezbędny jest wyraźny zakaz sformułowany w prawie międzynarodowym oraz skuteczny mechanizm ścigania tego procederu.

Reklama

"Nasz Dziennik" zauważa, że obecnie istnieją normy międzynarodowe, które są naruszane przez praktykowanie surogacji. Nie ma jednak wyraźnego zakazu odnoszącego się wprost do "macierzyństwa zastępczego".

Poprzez internetową petycję "NIE dla surogacji", dostępną na stronie Protestuj.pl zbierane są podpisy poparcia dla wprowadzenia wyraźnego międzynarodowego zakazu. Następnie petycja zostanie skierowana do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z wezwaniem do podjęcia działań mających na celu potępienie przez tę organizację wszelkich form tego procederu. Drugi cel tych działań to doprowadzenie do powstania projektu międzynarodowego aktu prawnego, który w sposób jasny będzie zabraniać surogacji w Europie.