EIO, narzędzie wprowadzone przez traktat lizboński, wymaga zebrania przynajmniej miliona podpisów i osiągnięcia minimalnej liczby sygnatariuszy przypadającą na jedno państwo członkowskie określoną w rozporządzeniu w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Reklama

Z informacji przekazywanych przez Ordo Iuris wynika, że minimalną liczbę podpisów pod inicjatywą zebrano w Polsce, Grecji, Słowacji i Finlandii. Komisja Europejska oficjalnie zarejestrowała inicjatywę 11 grudnia 2015 roku, co oznacza, że pozostały niespełna dwa miesiące na zebranie brakującej liczby podpisów.

Celem inicjatywy jest przyjęcie jednej, obejmującej całą Unię Europejską, definicji rodziny i małżeństwa. W projekcie wpisano, że małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety, a rodzina jest oparta na małżeństwie i/lub pokrewieństwie.

"Ostatnie wydarzenia w Europie, takie jak referenda i demonstracje w sprawie małżeństwa i rodziny, uczyniły te kwestie politycznymi. Mama, Tata i Dzieci jest częścią tego wspólnego wysiłku, mającego na celu wzmocnienie podstawowej komórki społecznej, dla naszych dzieci i przyszłych pokoleń" - czytamy w komunikacie przesłanym przez Ordo Iuris.

Inicjatywę "Mama, Tata i Dzieci" w Polsce wspierają m.in. Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Fundacja Rzecznik Praw Rodziców i Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus".

Reklama

Od 1 kwietnia 2012 r. obywatele UE mogą zgłaszać Komisji Europejskiej swoje inicjatywy obywatelskie. Jeśli w ciągu 12 miesięcy zyskają one poparcie co najmniej miliona osób z siedmiu krajów UE, mogą zaowocować nowymi unijnymi decyzjami, strategiami lub przepisami.

Wniosek w sprawie inicjatywy musi być złożony przez komitet obywatelski składający się przynajmniej z siedmiu obywateli z siedmiu państw członkowskich. Po zarejestrowaniu inicjatywy komitet ma rok na zebranie niezbędnego miliona głosów poparcia (co najmniej z siedmiu krajów UE).

Liczbę głosów poparcia muszą poświadczyć krajowe urzędy, a Komisja Europejska następnie analizuje inicjatywę i decyduje, co z nią zrobić dalej: sporządzić wniosek ustawodawczy, przeprowadzić dodatkowe badanie czy też nie podejmować żadnych działań.