Podkreśla, że dobrym rozwiązaniem - zamiast monitorowania treści i blokowania wyników wyszukiwania - byłoby prowadzenie w internecie kampanii, na przykład informującej o szkodliwości środków psychoaktywnych.

Reklama

O możliwości blokowania wyników wyszukiwania hasła "dopalacze" mówiła przedstawicielka Fundacja Dzieci Niczyje. Psycholog Lucyna Kicińska przywołała przykład skutecznych zagranicznych kampanii przeciwdziałania samobójstwom. W tym przypadku wyniki wyszukiwania słów kluczowych automatycznie uruchamiały odniesienia do telefonów zaufania i stron informujących o możliwości uzyskania pomocy w poszukiwaniu innej drogi niż samobójstwo.

Zdaniem Fundacji Dzieci Niczyje analogiczny mechanizm mógłby pomóc w walce z nierozwiązanym problemem powszechnej dostępności dopalaczy w sieci. Wymagałoby to jednak współpracy z firmami oferującymi usługi wyszukiwania w internecie.