Jak mówi Dr Kris Baraniuk - koordynator Barnabas Fund na Irlandię - jest szansa na udzielenie pomocy jeszcze większej liczbie rodzin. Jego organizacja funduje prawie 100% kosztów transportu i utrzymania rodzin przez najbliższe 12 miesięcy i ma nadzieje, że to dopiero początek, a za 42 rodzinami które już do Polski dotarły przyjadą następne, być może także z innych państw.

Rodziny, które dotarły do Polski to tylko kropla w morzu potrzeb, a celem na ten rok jest udzielenie pomocy 1100 rodzinom - mówi Miriam Shaded z fundacji Estera. Syryjczyków, którzy już dotarli do Polski i załatwili formalności związane z pobytem w kraju, czeka teraz proces asymilacji. Fundacja będzie im pomagać w znalezieniu pracy, nauce języka, a także w odnalezieniu się w polskiej rzeczywistości.

Adnan Saad który przyjechał do Polski z żoną i córeczką docenia już udzieloną jego rodzinie opiekę. Od początku czuje się w Polsce bezpiecznie i ma nadzieję że jego córce oszczędzone będzie oglądania dramatu wojny, a zamiast tego będzie ona mogła żyć wśród życzliwych ludzi.

Do Polski z Syrii przyleciało około 150 syryjskich chrześcijan. Uchodźcy trafili już do rodzin z całego kraju, które zaoferowały udzielenie im schronienia.