Naczelna Rada Lekarska podkreślała, że lekarz musi być wolny od przymusu i działania wbrew swojemu sumieniu, jeżeli nie jest zagrożone życie i zdrowie pacjenta.

Reklama

Podważała również przepis, który nakazuje wskazanie innego lekarza lub szpitala, gdzie pacjent mógłby wykonać zabieg na przykład aborcji.