W piśmie do Mariana Zembali Rzecznik argumentuje, że kwestia wymaga pilnego rozwiązania po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie klauzuli sumienia.

Reklama

Trybunał nie odroczył terminu utraty mocy obowiązującego przepisu. Dlatego w polskim systemie prawnym nie będzie podmiotu, który byłby zobowiązany do wskazania pacjentowi innego lekarza, który dokonałby aborcji.

Reklama