Reklama

W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że informacja o honorariach jest istotna z punktu widzenia kontroli społecznej oraz przeciwdziałaniu nieprawidłowościom.

W rozmowie z IAR Szymon Osowski, prezes stowarzyszenia, podkreśla, że dzisiejsze rozstrzygniecie to kolejny krok w kierunku realizacji jawności finansów publicznych.

Wpisuje się to w linię orzeczniczą zapoczątkowaną trzy lata temu przez wyrok Sądu Najwyższego, który zadecydował o jawności umów cywilno-prawnych wystawianych przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Trybunał Konstytucyjny nie powinien mieć wątpliwości, że kwoty wynagrodzeń powinny być jawne" - stwierdził.

Reklama

Wyrok nie jest prawomocny.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska w kwietniu 2014 roku złożyła wniosek o udostępnienie umów cywilno-prawnych przez główny organ konstytucyjny w kraju. Stowarzyszeniu dostarczono skany dokumentów z wyłączeniem informacji o kwotach wynagrodzenia sędziów TK. Po skierowaniu skargi na bezczynność Trybunału Konstytucyjnego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w marcu tego roku zobowiązał sędziów do ujawnienia wypłacanych honorariów.

Po ponownym rozpatrzeniu wniosku Trybunał wydał decyzję odmowną, tłumacząc się ochroną prywatności. Prawnicy z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska złożyli ponowną skargę, argumentując, że wynagrodzenia osób zatrudnionych przez państwowe urzędy stanowią informację publiczną