Rafał Nadolny pełnił obowiązki od 2011 roku. Nowym konserwatorem została Barbara Jezierska, która pełniła tę funkcję w latach 2007 – 2011. W czasie swojej kadencji odblokowała wpisy obiektów do rejestru zabytków. Z wykształcenia jest architektem.

Reklama

Wojewódzki konserwator zabytków zajmuje się między innymi prowadzeniem rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków, sprawowaniem nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac konserwatorskich, archeologicznych czy restauratorskich.

Opracowuje on także wojewódzkie plany opieki nad zabytkami a swoje zadania wykonuje za pomocą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Ministerstwo Kultury o odwołaniu Rafała Nadolnego

Reklama

Tymczasem w poniedziałek Ministerstwo Kultury wydało oświadczenie, w którym zaprzecza domniemaniom, że odwołanie Nadolnego ma związek ze sprawą usytuowania pomnika smoleńskiego.

Komunikat MKiDN ws. odwołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Odwołanie ze stanowiska Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie miało nic wspólnego z poglądem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyrażonym podczas wywiadu dla Rzeczpospolitej na temat lokalizacji pomnika smoleńskiego (Minister zapytany o pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej powiedział, że wcześniej czy później pomnik stanie w miejscu symbolicznym dla obywateli, tj. przed Pałacem Prezydenckim).

Odwołanie Pana Rafała Nadolnego ze stanowiska Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nastąpiło zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) na skutek decyzji wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery, podjętej w uzgodnieniu z Generalnym Konserwatorem Zabytków dr Magdaleną Gawin.

Stanowisko Wojewody oraz Generalnego Konserwatora Zabytków wynikało z oceny merytorycznej dotychczasowej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz konsultacji z organizacjami społecznymi zajmującymi się opieką nad zabytkami.

Zastrzeżenia budziły w szczególności zaniechania Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie obejmowania ochroną cennych kulturowo obiektów poprzez wpis do wojewódzkiej ewidencji zabytków i rejestru zabytków (publikacje w Gazecie Wyborczej).

Wojewódzcy konserwatorzy zabytków odpowiedzialni są za realizację jednego z podstawowych zadań państwa tj. strzeżenia dziedzictwa narodowego.

Wobec negatywnej oceny działalności dotychczasowego Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Generalny Konserwator Zabytków przychylił się do decyzji wojewody mazowieckiego. Minister Kultury nie miał z tą decyzją nic wspólnego.