- Minister zdrowia odwołuje Prezesa Funduszu po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu. Jakkolwiek opinia Rady nie jest wiążąca – to znaczy, że minister może się z nią zgodzić lub nie, to w tym wypadku, jako że wniosek ministra został zaopiniowany przez radę pozytywnie, Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk straci stanowisko. Decyzja pana ministra spowodowana jest utratą zaufania do Prezesa NFZ w zakresie jego zarządzania funduszem, na tym etapie za wcześnie jest by mówić o szczegółach - mówi rzeczniczka Milena Kruszewska.

Reklama

Na łamach DGP pisaliśmy o niejasnościach związanych z przetargami informatycznymi. Z jednej strony zawirowania dotyczyły umów na cały system. Z drugiej od wielu miesięcy nie ma umowy na serwisowanie sprzętu.

Prezes Tadeusz Jędrzejczyk został wybrany jeszcze przez poprzednie kierownictwo resortu zdrowia.
Jego miejsce prawdopodobnie zajmie jego zastępca, którego niedawno powołał minister zdrowia – Andrzej Jacyna. Jest on odpowiedzialny za sprawy medyczne.
Rzecznik NFZ nie komentuje sprawy.

Wkrótce więcej szczegółów.