Projektowana ustawa antyterrorystyczna będzie zobowiązywała do podawania danych osobowych, adresu i danych dokumentu tożsamości przy kupowaniu przedpłaconych kart telefonii komórkowej.

Reklama

Pół roku od wejścia w życie ustawy dostawcy wyłączą działanie kart, jeśli ich użytkownicy nie podadzą tych danych.

Zgodnie z projektowanym rozwiązaniem dostawcy usług przedpłaconych w publicznej sieci telekomunikacyjnej zaprzestaną świadczenia usług abonentom, którzy nie podali wymaganych danych lub których dane nie zostały zweryfikowane przez dostawcę usług. Jednakże mając na uwadze konieczność przystosowania się dostawców usług przedpłaconych w publicznej sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorców telekomunikacyjnych do projektowanych rozwiązań przewidywane jest, że przepis dotyczący zaprzestania świadczenia usług we wskazanym wyżej wypadku wejdzie w życie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - brzmi zapis w projekcie ustawy.

Projekt nowej ustawy o działaniach antyterrorystycznych określa zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz współpracy przy prowadzeniu tych działań. Dokument wkrótce ma trafić pod obrady Rady Ministrów. Ustawa miałaby wejść w życie 1 czerwca.

48-stronicowy projekt został opracowywany w resorcie spraw wewnętrznych i administracji oraz przez ministra, koordynatora służb specjalnych.

W projekcie zapisano, że za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym ma odpowiadać w całości szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. On będzie też koordynował działania służb w tym zakresie, natomiast minister spraw wewnętrznych ma być odpowiedzialny za przygotowania do przejmowania kontroli nad zdarzeniami o charakterze terrorystycznym, reagowanie w przypadku ich wystąpienia oraz usuwanie ich skutków.Reklama