Dziś zespół międzyresortową przyjął roboczą wersję ustawy antyterrorystycznej, również upoważnił zespół do pracy redakcyjno-legislacyjnych. Projekt ustawy zostanie przedstawiony rządowi na początku kwietnia i mam nadzieję, że po debacie parlamentarnej zostanie przyjęty w maju tego roku - powiedział.

Reklama

Dodał, że chodzi o to, by przepisy antyterrorystyczne były gotowe przed Światowymi Dniami Młodzieży i szczytem NATO, które odbędą się w lipcu.

Błaszczak poinformował, że projekt ustawy zakłada lepszą koordynację służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Generalny podział odpowiedzialności można przedstawić w ten sposób, za zapobieganie aktom terrorystycznym odpowiedzialna jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, natomiast za reagowanie - służby podległe ministrowi SWiA - dodał.

Zapewnił, że przepisy są bardzo precyzyjne, bardzo jasne, gwarantują zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom.

Reklama

Kamiński: zagrożenie na tyle poważne, że potrzebne środki nadzwyczajne

Zagrożenie jest na tyle poważne, że musimy sięgnąć do środków nadzwyczajnych - tak o projekcie ustawy antyterrorystycznej powiedział koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Projekt umożliwi m.in. całodobowe prowadzenie rewizji czy zatrzymanie podejrzewanego o terroryzm nawet na 14 dni.

Reklama

Na specjalnej konferencji prasowej minister Kamiński oświadczył, że opinia publiczna pozna projekt, gdy będzie już ukończony, czyli mniej więcej za tydzień - obecnie trwają ostatnie prace redakcyjne. Przepisy umożliwią skuteczne, ale przede wszystkim szybkie działanie. Celem terrorystów jest w tej chwili zwykły człowiek i musimy z tego wyciągnąć konsekwencje" - powiedział Kamiński, zapewniając, że państwo polskie nie może być i nie będzie bezradne wobec współczesnych zagrożeń.

Jak podkreślił, wiodącą rolę w zwalczaniu terroryzmu będzie mieć ABW, która ma koordynować działania operacyjno-śledcze i analityczne. Kamiński zapowiedział wzmocnienie Centrum Antyterrorystycznego ABW, dając - w drodze teletransmisji - mu dostęp do wszystkich dostępnych baz danych.

Chcemy dać szefowi ABW możliwość wprowadzania kontroli operacyjnej wobec cudzoziemców podejrzewanych o terroryzm - kontrola operacyjna będzie mogła być prowadzona bez zgody sądu na mocy decyzji szefa ABW nawet przez 3 miesiące - powiedział.

Zmianie miałyby również ulec zasady funkcjonowania telefonów prepaid, które dziś są anonimowe. Jak powiedział Kamiński, miałby istnieć obowiązek sprzedawania ich tylko za okazaniem dokumentu tożsamości, aby wiedzieć, kto się nimi posługuje, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa.

Projekt wprowadza też możliwość zatrzymania podejrzewanego o terroryzm nawet na 14 dni - za zgodą sądu. Dziś zatrzymać można na 48 godzin, a na rozpoznanie wniosku o areszt sąd ma dodatkowe 24 godziny; jeśli nie uda się zmieścić w tym terminie, zatrzymany musi być zwolniony. Ustawa antyterrorystyczna pozwoliłaby na to, aby służby miały do 14 dni na postawienie takiej osobie zarzutu.

Wyrażając pragnienie zlikwidowania różnego typu barier, które pozwolą na skuteczne działanie" zapowiedział, że w projekcie znajduje się też zapis pozwalający na prowadzenie przeszukań i zatrzymań podejrzanych o terroryzm przez całą dobę, bez ograniczeń czasowych między godz. 22 a 6. Dziś rewizje, przeszukania i zatrzymania są możliwe w godzinach od 6 do 22.

Projekt zakłada też uprawnienie MSWiA do natychmiastowego wydalania cudzoziemców stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Wydalony cudzoziemiec mógłby się od tej decyzji odwołać do sądu - ale już przebywając za granicą.

Dodatkowo w związku z ogłoszeniem konkretnych stopni alarmowych, które będą opisane w ustawie, będzie istniała możliwość zawieszenia imprez masowych i zgromadzeń publicznych, ale to będzie się wiązało z opisaną w ustawie procedurą wprowadzenia stopni alarmowych w sytuacji realnego zagrożenia zamachem terrorystycznym w naszym kraju – powiedział Kamiński. Dodał, że takie zawieszenie imprez masowych będzie miało charakter czasowy z uwagi na bezpieczeństwo obywateli.

Powiedział też, że przewidziano możliwość zamykania przejść granicznych.