Zgodnie ze specustawą dot. ŚDM wojewoda małopolski w porozumieniu z organizatorem wydarzenia, którym jest Archidiecezja Krakowska, miał opracować plan zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Światowych Dni Młodzieży i przedłożyć go nie później niż do 15 maja Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Biura Ochrony Rządu.

Reklama

Jak poinformował PAP w poniedziałek Paweł Majewski, plan został opracowany przez wojewodów małopolskiego i śląskiego w porozumieniu z organizatorem ŚDM i został przekazany szefom służb; teraz zapoznają się oni z tym dokumentem. W tej chwili służby podległe szefowi MSWiA, do których trafił raport, oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ocenią, czy rozwiązania proponowane w planach wojewodów i organizatora są wystarczające - powiedział pełnomocnik.

Po stronie państwa udało się usunąć wszystkie problemy, które mogłyby obniżać bezpieczeństwo pielgrzymów; m.in. w prowadzonej przez MSWiA i koordynatora służb ustawie antyterrorystycznej znalazły się zapisy pozwalające wojsku na włączenie się w stworzenie mostu powietrznego, który będzie mógł zostać użyty w przypadku zapełnienia miejsc w krakowskich szpitalach - powiedział Majewski.

Dodał, że w raporcie - jak wcześniej informował wojewoda małopolski - znajdują się Brzegi jako miejsce finałowej mszy z udziałem Ojca Świętego. Pełnomocnik zapewnił, że ze strony Archidiecezji Krakowskiej jest zapewnienie minimalizacji zagrożeń w Brzegach.

Reklama

W Campus Misericordiae utworzonym w Brzegach k. Wieliczki planowane jest 30 lipca modlitewne czuwanie młodzieży z udziałem papieża, a w niedzielę 31 lipca msza św. kończąca ŚDM.

W marcu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w swoim raporcie na temat ŚDM uznało tę lokalizację za ryzykowną dla życia i zdrowia ludzi. RCB wskazywało m.in. na brak planu ewakuacji, znajdującą się niedaleko ołtarza linię wysokiego napięcia, nieodpowiednie drogi dojazdowe, ryzyko związane z uszkodzeniem czy zniszczeniem pobliskiego wału przeciwpowodziowego.

Majewski podkreślił, że Brzegi są ujęte w planie zabezpieczenia i że strona kościelna zapewniła o działaniach minimalizujących zagrożenie na tym terenie. Chodzi m.in. o zwiększenie liczby wyjść ewakuacyjnych czy wyłączenia z użytku stref pod liniami wysokiego napięcia. Dodał, że w konsultacji z policją powstaje odpowiednie ogrodzenie zbiorników wodnych.

Reklama

Od momentu, gdy RCB zgłosiło swoje uwagi do raportu otwarcia wojewody małopolskiego, we współpracy z organizatorem udało się zrobić bardzo dużo, by poprawić bezpieczeństwo pielgrzymów. Jestem zadowolony - dodał. Pełnomocnik zapowiedział, że w najbliższych dniach opinia publiczna zostanie poinformowana o szczegółach rozwiązań, poprawiających bezpieczeństwo podczas ŚDM, wprowadzonych przez państwo i organizatora.

Również rzecznik rządu Rafał Bochenek powiedział PAP, że niedługo stan przygotowań do ŚDM będzie zaprezentowany przez przedstawicieli rządu. Jak zaznaczył, służby do których trafił raport, będą analizować zawarte w nim rekomendacje. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak potwierdził w poniedziałek w Nowym Sączu, że wojewoda małopolski przedstawił kancelarii prezesa rady ministrów i szefom służb plany zapewnienia bezpieczeństwa podczas ŚDM.

Uzgodniłem taki sposób postępowania, że ta dokumentacja trafi również do rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Chodzi o to, żeby Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które miało uwagi do przygotowań, a szczególnie do miejsca lokalizacji finałowej mszy świętej, mogło także odnieść się do przygotowanych planów - powiedział Błaszczak i dodał, że plany zostały przygotowane w porozumieniu z organizatorem wydarzenia, czyli Kurią Archidiecezji Krakowskiej. Teraz przez kilka najbliższych dni służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo będą te plany analizowały. Myślę, że pod koniec tygodnia przedstawimy kolejne informacje.

Wojewoda małopolski ocenił, że wszystkie zastrzeżenia, które wskazywał poprzedni raport, zostały wyeliminowane. „O ocenie powiemy w ciągu kilku dni, bo ta ocena będzie profesjonalną ocenę sporządzoną przez fachowców, przez ekspertów, funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - zakończył Błaszczak. Stosowny raport o przygotowaniach do ŚDM złożył także wojewoda śląski - ponieważ papież odwiedzi także Częstochowę.

ŚDM rozpoczną się 26 lipca w Krakowie; od 27 do 31 lipca będzie w nich brał udział Ojciec Święty. Polska po raz drugi będzie gospodarzem takiego spotkania - poprzednio gościła młodych w sierpniu 1991 r. w Częstochowie.