Powodem są długi właściciela świątyni - fundacji Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur.

Trzy lata temu ksiądz Jacek Stasiak, który prowadzi fundację, został ukarany suspensą przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Łódzka kuria stoi na stanowisku, iż kościół św. Stanisława Kostki "nie jest obiektem sakralnym w rozumieniu prawa kanonicznego i nie podlega ani zarządowi, ani zwierzchnictwu archidiecezji". W związku z tym nie zamierza interweniować w tej sprawie.